Louise Brask – aut. Psykolog i Aarhus.

Vi mennesker rummer alle slags tanker og følelser, og jeg viser hvordan man kan håndtere disse med accept i stedet for undgåelse, og hvordan man genvinder kontrollen, frem for at opgive kampen.

Jeg er autoriseret psykolog med efteruddannelse i kognitiv terapi og har over en længere årrække specialiseret mig i ACT og medfølelsesorienteret terapi. Mit speciale er stressrelaterede vanskeligheder – herunder angst, selvkritik og depression/udmattelse med vægt på at finde hjem til sig selv, at udforske adfærd og dens funktion og finde nye veje til mestring og livskvalitet.

Jeg har de sidste mange år beskæftiget mig med stressrelaterede vanskeligheder i min praksis på Jysk Psykologcenter (tidligere Jysk Fobiskole). Igennem mange erfaringer, igennem mange fortællinger og via arbejdet med mange typer af vanskeligheder har jeg lært, at det moderne menneskes udfordringer i dag først og fremmest består i at kunne forholde sig fleksibelt, værdistyret og åbent til de udfordringer, vi står overfor… også de ubehagelige dele af slagsen.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) har nogle dybe og livsforandrende svar på disse spørgsmål, og jeg har igennem de senere år erfaret, at netop nogle af de grundlæggende spørgsmål ACT stiller og måder ACT besvarer disse på, for mange mennesker er starten på en ny begyndelse.

Jeg har i samarbejde med en række andre psykologer skrevet bogen ACT i teori og klinisk praksis (Frydenlund 2014), der mere indgående beskriver ACT i dansk praksis.

Jeg har efteruddannelser indenfor kognitiv adfærdsterapi, ACT, mindfulness baseret kognitiv terapi samt medfølelsesorienteret terapi (compassion). Alle disse bygger på stærke evidens- og empiribaserede terapiformer.

Ved siden af den kliniske praksis har jeg undervist og superviseret bredt indenfor det socialfaglige felt med fokus på metodeudvikling og styrkelse af det faglige miljø.

Jeg tidligere arbejdet som psykolog indenfor misbrugsområdet og i socialpsykiatrien.

 

Komikeren Carsten Bang og jeg taler om fobier i Go aften Danmark.