Velkommen

 

Hvad kan jeg hjælpe dig med ?

Vi mennesker rummer alle slags tanker og følelser, og mit arbejde er at vise, hvordan man kan håndtere disse med accept i stedet for undgåelse, og hvordan man genvinder kontrollen, frem for at opgive kampen.

Jeg er autoriseret psykolog med bred klinisk erfaring og efteruddannelse indenfor kognitiv terapi, ACT samt medfølelsesorienteret terapi. De to sidste er terapiformer, der i større grad flytter fokus fra at ændre u-inviterede og ikke-hjælpsomme tanker og følelser til i større grad at møde disse med medfølelse, accept og visdom. Samtidig vil fokus ofte være på processer og kontekst, dvs. der er ikke nogen ydre eller indre adfærd, der er rigtig eller forkert i sig selv men afhængig af alle de begivenheder og nuancer, der er en del af vores liv, livshistorie samt vores fællesmenneskelighed.

Menneskelig lidelse er en del af vores tricky hjerner; de færdigheder (processer) der på den ene side hjælper os til at løse problemer i den ydre verden er ikke særligt hjælpsomme, når vi mærker afsavn, smerte og lidelse. Nogle vil opleve, at disse svære perioder i livet bliver så uoverskuelige og så smertelige, at det vil være en god ide at opsøge hjælp. Når du sidder og læse denne side er det sikkert derfor. Godt du drager omsorg for dig selv i denne svære stund og handler hen imod at gøre en forskel for din livssituation. Det vigtige er, at du sørger for at have følgeskab på rejsen. Hvad enten du kontakter en psykolog eller inviterer vigtige mennesker i dit netværk eller familie med, skal du ikke være alene.
Held og lykke på rejsen.

Kontakt

Jeg arbejder som psykolog i Aarhus og har klienter fra hele østjylland.
Adresse
Huset Blachs Gaard Vesterport 8K, 8000 Aarhus C
E-mail: louisebrask@protonmail.com Phone: 5192 3301